images

مشکلات ارتباطی بر عزت نفس زنان و بر توانایی آنها برای جستجو و دریافت حمایت در مواقعی که تحت استرس هستند ضربه شدیدی وارد می کند هر دوی این عوامل زنان را در معرض خطر  ابتلا به افسردگی قرار می دهند. من چه مشکلی دارم؟
مشکلات ارتباطی به عزت نفس زنان آسیب می رساند زنانی که از روابط خود ناراضی هستند احساس بی کفایتی می کنند. آنها احساس می کنند که در یکی از حیطه های مهم زندگی شکست خورده اند. عزت نفس پایین آنها را در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار می دهد. اما چرا مشکلات ارتباطی باعث می شوند که زنان در مورد خود احساس بدی پیدا کنند؟ چرا آنها از این جهت شوهران خود را مقصر نمی دانند؟ چرا آنها شانه بالا نمی اندازند و گناه ارتباط شکست خورده خود را به گردن انتخاب نادرست نمی اندازند؟
بر طبق نظریه خود تسکینی دانا جک بخش زیادی از عزت نفس زنان به توانایی آنها در ایجاد و حفظ روابط صمیمانه بستگی دارد آنها ممکن است به این دلیل به ساکت کردن خود رو بیاورند که این توهم را ایجاد کنند که روابط شان از آنچه از چیزی است که به نظر می رسد. استفاده از تکنیک خودتسکینی مستلزم سرکوب احساساتی همچون خشم و افکاری است که ممکن است تهدید کننده رابطه باشند افکاری مانند این فکر که همسر من یک آدم عوضی، خودخواه و غیر منطقی است. شوهری که زنش با هر چه که او می گوید موافقت می کند نمی تواند با چنین زنی به جر و بحث بپردازد از طرفی در درازمدت ممکن است خودتسکینی زنان را در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دهد.
به خصوص وقتی زنان می بینند که شوهرشان دائما از آنها انتقاد می کند احتمال زیادی وجود دارد ه به خودتسکینی رو بیاورند. زنی که از سوی شوهرش مرتبا مورد انتقاد قرار می گیرد قطعا به انتقاد از خود می پردازد درست مثل کودکی که همیشه به او می گویند که کارش را درست انجام نمی دهد زنی هم که مرتبا از طرف شوهرش مورد انتقاد قرار می گیرد سعی می کند از طریق انتقاد از خود مانع از آن شود که شوهرش از ا و انتقاد کند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد