انرژي درمانگران در توضيح يا تكنيك ادعاي خود از ابزار غير علمي استفاده مي كنند.

دكتر اميد پرتو متخصص داروساز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: آشنا نبودن افراد به مراحل درمان مناسب، ادغام روش هاي مختلف، اعتنا به تبليغات فريبنده،‌ اعتقاد به صعب العلاج بودن بيماري، افكار معالجه در كشورهاي ديگر و انواع خرافات نه تنها به بهبود بيماري كمك نمي كند بلكه باعث وخيم شدن حال بيمار و طولاني شدن دوره درمان مي شود.
وي افزود: روي آوردن به انرژي درماني نيز از روش هايست كه امروزه گرايش زياد داشته و در اين روش نيز علاوه بر معالجه نشدن بيماري، بيمار از نظر روحي رواني نيز دچار مشكل مي شود و با توجه به اينكه انرژي درمانگران در توضيح و تكنيك متفق القول نيستند و براي اثبات ادعاي خود از ابزار غير علمي استفاده مي كنند اين روش نيز مورد تأييد متخصصان نيست.
پرتو تصريح کرد:‌ استفاده از داروهاي گياهي نيز از باورهاي اشتباه است كه گياهان دارويي به سهولت دچار آلودگي شده و بيمار و پزشك را از مراحل درماني گمراه مي سازد و نحوه درمان را براي متخصصان دشوارتر مي كند.