images

کدام یک اول رخ می دهد. افسردگی مادر یا مشکل کودک؟ در بیشتر پژوهش ها فرض بر این است که افسردگی مادر تاثیر منفی شددی بر کودک می گذارد. از طرف دیگر امکان دارد کودکانی که کج خلق باشند یعنی به راحتی به استرس یا ناراحتی دچار می شوند و آرام کردنشان دشوار است کودکانی که با دوستان خود مشکل دارند یا پیشرفت تحصیلی خوبی ندارند به افسردگی مادرانشان دامن بزنند.
مادر خوب بودن بخش مهمی از نقش جنسیتی زنان به حساب می آید. بیشتر ما مادر بودن را ارزشمند می دانیم و زمانی که احساس کنیم در ایفای نقش مادرانه خود چندان موفق نبوده ایم دست خوش احساس گناه و استرس می شویم. مادرها نمی توانند به غیر از نتیجه کارشان با ملاک دیگری موفق بودن خود در امر مادری را بسنجند. اگر فرزندانمان در حال تبدیل شدن به انسان هایی شایسته باشند واز زندگیشان راضی باشند فکر میکنیم که کارمان را خوب انجام داده ایم. از طرف دیگر اگر فرزندانمان مشکل آفرین باشند آن وقت به سرعت فکر می کنیم که کارمان را به خوبی انجام نداده ایم و مادر خوبی نیستیم. اگر چه احتمال کمی دارد که چنین ارتباط ساده و مستقیمی میان نحوه مادری ما و شخصیتی که فرزندمان پیدا کرده وجود داشته باشد بیشتر مادران موفقیت فرزندان و نیز شکست خود را به خودشان منتسب می کنند. کودک مشکل آفرین قطعا بر اعتماد به نفس مادر در نقش مادری آسیب زیادی وارد می سازد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد