images

بسیاری از پژوهشگران اظهار داشته اند که شیوه تعامل زنان افسرده با فرزندان خود می تواند عامل ناراحتی روانی وعاطفی فرزندان آنها باشد. این ادعا نظریه ای آزمایش نشده است. مطالعات اندکی که صورت گرفته نشان می دهد رابطه زنان افسرده با فرزندان خود می تواند حداقل عامل بخشی از ناراحتی روانی و عاطفی فرزندان آنها باشد. به خصوص وقتی که زنان افسرده می خواهند فرزندان خود را تربیت کنند. معمولا رفتاری خشم آلود، تند و تحکمی دارند. این رفتارهای مادران با احساس افسردگی فرزند و رفتارهای برون ریزانه او به شکل سرپیچی از مقررات دروغگویی و حاضر جوابی ارتباط دارد. چنین راطه ای به خصوص در مورد پسران مادران افسرده بیشتر صادق است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد