images

ممکن است برای زن افسرده صحبت کردن درباره خشم و غم دشوار باشد. از آنجا که او از نزدیک غمگینی شدیدی راتجربه کرده که با افسردگی همراه است. ممکن است مایل باشد تا فرزندانش را از داشتن این احساس محافظت کند. ممکن است او حتی غم فرزندش را آنچنان به خوبی احساس کند که گویی غم خودش است.

رویارو شدن با خشم و عصبانیت مشکل دیگری است که ممکن است زن افسرده داشته باشد. گرچه شاید اوتحریک پذیر باشد و خیلی سریع عصبانی شود اما از طرفی هم احتمال دارد که به این احساسات و هیجانات در دیگران حساس باشد و به سرعت نتیجه بگیرد که خشم دیگران معطوف به او است. در این مورد هم پریشانی ناشی از خشم و عصبانیت ممکن است او را وادار کند تا هر چه زودتراز دست آنها خلاصی بیابد.
سخت ترین موقعیت برای پدر یا مادر زمانی پیش می آید که کودک در مورد چیزی که والد او انجام داده عصبانی یا ناراحت باشد. چپنین چیزی حتی در بهترین روابط هم اتفاق می افتد.
بسیاری از والدین دوست دارند تا خیلی زود از شر این احساات رهایی بیایند به این دلیل که باعث ناراحتی آنها می شود. ممکن است ما والدین خشم کودک را چالشی در برابر قدرت خود بدانیم و از ناراحتی او این بازخورد را بگیریم که به اندازه کافی پدر یا مادر خوبی نیستیم. در حالی که چنین موقعیتی دقیقا موقعیتی است که لازم است در آن هیجانات خودمان را کنار بگذاریم و سعی کنیم تا فرزندان خود را طوری پرورش بدهیم که بتوانند هیجان های خود را مشخص کنند و نام ببرند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد