images

هالون و همکارانش گزارش کردند که از هر چهار وهله افسردگی یک واهله بدون این که شخص تحت هیچ گونه درمانی قرار بگیرد پایان می پذیرد. وهله های افسردگی که درمان نشده اند معمولا 9 ماه طول می کشند. به احتمال زیاد با پایان یافتن استرسی که باعث بروز افسردگی شده بود افسردگی نیز پایان می یابد. برای مثال ممکن است در پی پایان یافتن یک رابطه رومانتیک زنی به افسردگی دچار شود اما به مرور زمان حالش بهتر می شود. چنانچه این زن قبلاسابقه ابتلابه افسردگی را نداشته باشد و چنانچه در حال حاضر هم افسردگی او بسیار شدید نباشد ونیزچنانچه قبلا تجربه های مکرری در زمینه مشکلات مربوط به روابط بین فردی که در این کتاب مطرح کرده ام نداشته باشد احتمال دارد افسردگی او خود به خود رو به بهبود بگذارد. اگر چه برای این زن در این زمان از زندگی او درمان یا مشاوره مفید واقع می شود او به احتمال زیاد برای متوقف کردن احساس افسردگی خود به شکل های دیگری از درمان نیاز ندارد.
این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد