index

برای بسیاری از زنانی که جهت درمان به پزشک خانوادگی خود مراجعه می کنند داروی ضد افسردگی تجویز می شود. سه نوع عمده از این داروها وجود دارد که عبارتند از: مهار کننده های مونوآمیناکسیداز، داروهای سه حلقه ای، مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین.
در مورد جنبه های مثبت و منفی استفاده از داروها رسانه ها عمدتا مهار کنده های انتخابی بازجذب سروتونین را مورد توجه قرار داده اند. اما صدها مطالعه نشان داده اند که تمامی انواع داروهای ضد افسردگی به یک اندازه موثرند. از هر دو زن در یکی از آنها که داروی ضد افسردگی را به مقدار مشخص شده و در مدت زمان معین شده مصرف کند احساس افسردگی متوقف می شود. مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین معمولا به دلیل اینکه اثرات جانبی کمتری دارند قبل از داروهای ضد افسردگی دیگر تجویز می شوند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد