index

یکی از بزرگترین مزایای داروهای ضد افسردگی سریع الاثر بودن آنها است. بسیاری از زنان افسرده بعد از مصرف داروهای ضد افسردگی ظرف چهار هفته احساس می کنند که حالشان بهتر شده است. داروهای ضد افسردگی مختلف اثرات بیوشیمیایی مختلفی دارند. اگر افسردگی زنی ظرف هشت هفته بهبود نیابد انجمن روان پزشکی آمریکا توصیه می کند که دسته دیگری از داروهای ضد افسردگی برای او تجویز شود. چنانچه بهبودی حاصل از داروی دسته دوم کامل نباشد توصیه انجمن روان پزشکی آمریکا این است که داروی ضد افسردگی دیگری به دارویی که بیمار مصرف می کرده اضافه شود. این راهبرد اغلب موثر واقع می شود.
نیمی از افرادی که در دوره ای از زندگی خود به وهله ای از افسردگی مبتلا می شوند در سال های بعدی عمر خود به یک وهله دیگر از افسردگی مبتلا خواهند شد. خطر بازگشت مجدد افسردگی با هر بار بروز آن بیشتر می شود. به همین دلیل یکی از ویژگی های مهم درمان این است که بتواند از شخص در برابر وهله های افسدرگی بعدی محافظت کند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد