images

روان درمانی بینفردی راجرالد کلرمن وهمکاران او ابداع کردند که تجربه گسترده ای در زمینه پژوهش بر افسردگی داشتند. این نوع درمان معمولا دوازده تا شانزده جلسه یک ساعته را در بر می گیرد. اهداف این نوع درمان عبارتند از کاهش علائم و نشانه های افسردگی و بهبود روابط بین فردی بیمار.
روان درمانگران بین فردی رخداد افسردگی شخص را ناشی از مشکلات ارتباطی او نمی دانند. اگرچه اعتقاد دارند که بهبود روابط فرد موجب کاهش علائم و نشانه های افسردگی او می شود. از آن جایی که این نظریه در ایده بالبی درباره دلبستگی ریشه دارد که در فصل پنجم به آن اشاره کردیم. روان درمانگران بین فردی روابط فرد در دوران کودکی را در چگونگی احساس فعلی شخص و آنچه او در روابط بزگرسالی خود انجام می دهد بسیار موثر می دانند. اگر چه این درمان معمولا به جای روابط گذشته بر روابط فعلی شخص تمرکز دارد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد