images

هالون و همکارانش پژوهش های صورت گرفته درباره اثربخشی روان درمانی بین فردی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. چندین مطالعه نشان داده اند که اثربخشی روان درمانی بین فردی درست هماند اثربخشی داروهای ضد افسردگی است. نیمی از زنانی که تحت روان درمانی بین فردی قرار می گیرند در پایان درمان فاقد افسردگی هستند روند بهبود زنی که تحت روان درمانی بین فردی قرار می گیرد در مقایسه با زنی که برای درمان افسردگی خود از داروهای ضد افسردگی استفاده می کند طولانی تر است اما در پایان دوره درمان بهبودی هر دو آنها به یک اندازه است.
بعد از بهبود یافتن زن از بیماری افسردگی ممکن است برای پیشگیری از بازگشت مجدد آن درمان همچنان ادامه پیدا کند. زنانی که روان درمانی بین فردی را همچنان ادامه می دهند در برابر ابتلای مجدد به افسردگی مصونیت پیدا می کنند اما مصونیت آنان کمتر از زنانی ا ست که برای درمان افسردگی خود از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند. ظرف یک سال زنانی که تحت روان درمانی بین فردی قرار دارند متوجه بهبود در روابطشان می شوند. این اثر خاصی است که از درمان دارویی حاصل نمی شو.د. زنانی به روان درمانی بین فردی به بهترین نحو جواب می دهند که در ابتدای درمان افسردگی خود روابط رضایت بخشی دارند. این قبیل زنان برای روابط خود ارزش زیادی قائل هستند و بر این باورند که داشتن روابط خوب می تواند به رضایت هر چه بیشتر آنها منجر شود.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد