images

ازدواج درمانی رفتاری ودرمان هیجان محوردرمان های موثری در زوج درمانی به حساب می آیند. هدف هر دو این درمان ها بهبود روابط زناشویی زوج است اما شیوه رسیدن آنها به هدف با یکدیگر تفاوت دارد. تمرکز ازدواج درمانی رفتاری بر تعارض است. درمانگری که از این روش استفاده می کند به دو همسر کمک می کند که از دعوا و مجادله دست بردارند و به آنها یاد می دهد که برای حل مسائل و مشکلات خود به نحو شایسته تری بایکدیگر به گفتگو بنشینند. درمان هیجان محور بر تئوری دلبستگی مبتنی است و بعضی از تکنیک های آن همان تکنیک هایی هستند که در پردازش درمانی تجربی به کار می روند. در این روش بر ایجاد پیوند عاطفی ایمن بین دو شریک زندگی تاکید می شود.
ممکن است زوج درمانی مورد قبول هر دو زوج نباشد. به این معنا که ممکن است زن افسرده میان افسردگی خود و ازدواجش رابطه ای بیابد اما شوهرش مسائل ومشکلات زندگی زناشویی شان را ناشی از افسردگی او بداند. ممکن است شوهران زنان افسرده خود را به زوج درمانی که به منزله راهی برای درمان افسردگی همسران آنها است متعهد نبینند. حتی ممکن است وقتی با آغاز درمان موافق باشند بعد از چند جلسه آن را بی ربط تلقی کنند و دیگر درمان را ادامه ندهند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد