care diabet

یک  وسیله معمولی که هزینه آن هم کم است می تواند جایگزین خوبی برای ابزارهای مراقبتی گرانقیمت  دیابت باشد درنتیجه مراقبت از دیابت را برای کسانیکه که در نواحی دورافتاده به سر می برند و پول زیادی ندارند، امکان پذیر کرده و مرگ ومیر ناشی از دیابت و عوارض آنها را کاهش می دهد.

محققان دانشگاه  Malaya  ابزار ساده و ارزان قیمتی را برای بررسی وضعیت گلایسمیک بیماران دیابتی طراحی و تولید  کرده اند. دیابت سبب بروز مرگ ومیر بیشتری در نواحی کم  درآمد و با در آمد  متوسط  در جهان شده است، این مناطق با مشکل محدودیت منابع  مالی  برای ارائه ی مراقبتهای  لازم به افراد  دیابتی روبرو هستند. حال دانشمندان دانشگاه مالایا  یک  نوار آزمایش را برای  تشخیص نشانگر  دیابت یعنی هموگلوبین A1Cتولید کرده اند که راهی آسان، سریع  و ارزان برای بررسی وضعیت  گلایسمیک  بیماران  در هر جایی است که زندگی  می کنند.

 درحقیقت هموگلوبین A1Cحاصل  واکنش  گلوکز موجود درخون با هموگلوبین  موجود در گلبول های قرمز است. از آنجائیکه  طول عمر گلبول های قرمز 120 روز است، محصول نهایی یعنی HbA1c  یک برآورد خوب از غلظت  گلوکز در جریان خون در مدت زمان متوسط  3 تا 4 ماه است.

بنابراین نوار تست HbA1cبدون  نیاز به وضعیت ناشتا  تنها  با مقدار کمی  خون از نوک انگشت می تواند در مدت 20 دقیقه  مقدار هموگلوبین A1Cفرد را اندازه گیری نماید.

 برای ارائه ی مقدار عددی برای تجزیه و تحلیل بالینی ، نوار را می توان با یک  مفسر نتایج عددی همراه کرد و برای کاربران غیر متخصص، نتایج به راحتی با نگاه  کردن به تعداد  خطوط تشکیل شده بروی  نوار قابل تفسیر است.

با این ابزار ساده و ارزان می توان مراقبت موثرتری را به بیماران دیابتی با منابع محدود مالی یا بیمارانی که درمناطق دورافتاده زندگی می کنند، ارائه داد و از مرگ  ومیر ناشی از دیابت و عوارض آن جلوگیری نمود.

diabetestma.org