94023883-full

 

یک شیوه مدرن  که قادر است پروتئین ها را به  همدیگر وصل کند، می تواند برای طیف گسترده ای از بیماریها مثل   دیابت بکار گرفته شود.

به منظور درمان آسیب های وارده به بافت عصبی، درحال حاضر دانشمندان تنها  از پروتئینها  و عوامل  اتصال  دهنده ی طبیعی استفاده می کنند.

 این گونه تخریبهای عصبی می تواند منجر به تشکیل بافت اسکار شود اما یک پروتئین بنام chondroitinase ABCیا  ChABCمی تواند این گونه اسکارها را برطرف کرده و به عصب آسیب دیده،  اجازه ی ترمیم  دهد.

 دکترPakulskaاز دانشگاه تورنتو می گوید: در حال حاضر، دانشمندان با استفاده از پروتئین  chondroitinase ABC  با تزریق  طولانی مدت از طریق یک کاتتر یا  تزریقات  چندگانه برای ترمیم طناب عصبی استفاده می کنند. اما برای داشتن تأثیر بیشتر و رشد مجدد اعصاب تخریب شده، نیاز به تزریق طولانی تر پروتئین ChABC  وجود دارد، اگر بتوانیم سیستمی را طراحی کنیم که پروتئین  ChABCرا برای مدت  طولانی به  محل ضایعه  تحویل  دهد، می توان  درمان موثر و به موقعی  را انجام  داد.

 انتشار با تمایل کنترل شده

 گروه تحقیقاتی دکتر Pakulskaبر روی یک روش جدید بنام  affinity-controlled release  تحقیق کردند. آنها  پروتئین ChABC  را با هیدروژلی که می تواند در محل ضایعه تزریق شود، مخلوط  کردند. این هیدروژل همچنین حاوی مولکولی است که می تواند بطور برگشت پذیر به پروتئین  ChABC  متصل شده و به آرامی آنرا منتشر کند.

دکتر Pakulskaمی گوید: این هیدروژل مانند یک راهرو  است که  با یک فرش چسبنده مفروش شده است و شما پروتئین  ChABC  هستید که  جورابی ازجنس  نوار چسب به پا دارید، شما می توانید  دراین راهرو قدم بزنید اما با سرعتی بسیار کمتر، زیرا  درهر قدم به فرش چسبیده و مجدداً جدا می شوید.

دانشگاه  تورنتو  بهترین  تکنیک را برای  این پروتئین  درمانی ابداع  کرده است، دکتر Pakulska  می گوید: من امیدوارم در آینده  این روش امکان  طراحی درمانهای  بسیار مناسب تری را فراهم  کند برای  مثال ما می توانیم  پروفایل  انتشار  این پروتئین را تا هفت روز از طریق یک پارتنر مناسب  افزایش دهیم.

 اگر این  پروتئینهای اتصالی برای اتصال به پروتئینهایی  نظیر ChABCطراحی شوند، می توانند برای درمان بیماریهای دیگر نیز مفید باشند .

 تحقیقات بروی پروتئین درمانی برای چندین بیماری از جمله دیابت ادامه  دارد. دانشمندان همچنین درحال ارزیابی  چگونگی  استفاده از این پروتئین  ها برای درمان  دژنراسیون ماکولا و بیماریهای  قلبی هستند.

منبع : diabetestma.org