94023883-full

محققان یک پچ گرافنی سنسور دار را ابداع کرده اند که می تواند مقدار قند خون را بر اساس میزان قند موجود در عرق بیمار اندازه گیری کرده و در پاسخ به مقدار قند خون، دارو را از طریق پوست به بدن فرد تحویل دهد.

این پچ در مرکز تحقیقات نانو ذرات در موسسه علوم پایه(IBS) در کره جنوبی ساخته شده است و می تواند افراد مبتلا به دیابت را از سوراخ نمودن انگشتان دست خود برای اندازه گیری قند خون بی نیاز کند.

از آنجاییکه گرافن نرم و انعطاف پذیر است، این پچ با قابل کشش خود می تواند بخوبی به پوست متصل شود و مقدار گلوکز موجود در عرق را اندازه گیری می نماید، سپس بر اساس این اندازه گیری مقدار قند خون محاسبه می شود.

مقدار نوسانات گلوکز در عرق با افزایش و کاهش مقدار قند خون در ارتباط است، به طوری که پچ بر اساس مقدار گلوکز موجود، به طور مداوم قادر به ارائه داروی لود شده در میکرونیدلها می باشد.

اگر مقدار قند خون فراتر از مقدار برنامه ریزی شده، افزایش یابد، با تحریک هیتر(بخاری) تعبیه شده در پچ، پوشش داروی لودشده در میکرونیدلها حل شده ومقدار مناسب دارو از طریق پوست به بدن بیمار تحویل داده می شود.

این پچ شامل چندین سنسور است که قادر به تشخیص دیگر خواص عرق، از جمله رطوبت، دما و pHاست،این سنسورها تاثیر عوامل مذکور را بر خوانش مقدار قند موجود در عرق از بین برده و بدین ترتیب مقدار قند خون را با اطمینان اندازه گیری می نماید.

در یک مطالعه جدید که در مجلهNature Nanotechnology منتشر شد، پرفسور Dae-Hyeong Kimو همکارانش از دانشگاه ملی سئول نشان دادند زمانی که پچ با حرارت فعال می شود متفورمین را از طریق پوست به مدل موش دیابتی تحویل می دهد. نتایج این آزمایش نشان داد مقدار قند خونموشهایی که پچ گرافن به پوست آنها متصل است، کاهش قابل توجهی نسبت به موشهای دیابتی گروه کنترل نشان می دهد.

پرفسور Kimتوضیح داد: میکرونیدلهای حاوی دارو در پچ، براحتی قابل جایگزین شدن هستند، تحویل متفورمین از طریق پوست نسبت به روش خوراکی و عبور از دستگاه گوارش کارآمدتر است چرا که دارو به طور مستقیم وارد گردش متابولیکی بدن می شود.

به طور متوسط ​​15 دقیقه طول می کشد تا لایه ی جذب عرق پچ، به جمع آوری عرق بپردازد و به راندمان  بیش از 80 درصد برسد و در آن زمان، اندازه گیری قند وpH آغاز می شود.

همچنیناین پچبر روی دو مرد آزمایش شده و قابلیت اطمینان خوانش قند خون توسط آن با نتایج بدست آمده از آزمایش قند خون تجاری مقایسه گردید.

این پژوهش در مراحل اولیه خود می باشد، اما می تواند مردم را از سوراخ نمودن انگشتان خود چندین بار در روز که رایج ترین روش آزمایش قند خون است، بی نیاز کند.علاوه بر این، پچ گرافن می تواند نیاز افراد مبتلا به دیابت را به انسولین و یا داروهای دیگر کاهش دهد.

درماه اخیر گزارشی در مورد یک پچ انسولین مصنوعی که حاوی سلول های تولید کننده انسولین بود، منتشر گردید. این تکنولوژی می تواند افزایش سطح قند خون را تا 10 ساعت در یک زمان کنترل کند و تزریق انسولین را پایان دهد

منبع : :diabetestma.org