مصرف برخي داروها مي تواند باعث بروز اختلال در خواب افراد شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان اتحاديه داروي آلمان، داروهايي مانند داروهاي فشارخون، ضد افسردگي و داروي درمان شيزوفرني از جمله داروهاي ايجاد كننده اختلال در خواب هستند.
بنابراين گزارش، مصرف داروهاي تيروئيد، داروي درمان آسم موسوم به تئوفيلين و يا مصرف كورتيزون باعث اختلال در خواب مي شود.
اين گزارش مي افزايد،در صورتيكه به دلايل پزشكي نتوان از مصرف اين داروها چشم پوشي كرد، توصيه مي شود، جاي شب ها، قبل از ظهرها مصرف شود.
بر اساس اين گزارش ،متخصصان تاكيد كردند، هر گونه تغيير در مصرف دارو و زمان آن بايد با مجوز متخصص و داروساز صورت گيرد.