Cure-Depression-Stress.jpg

 افسردگی می تواند زمینه ژنتیکی و توارثی داشته باشد. در دوقلوهای یک تخمکی اگر یکی افسردگی داشته باشد برادر یا خواهر دوقلوی او نیز به احتمال حدود 67 درصد دچار افسردگی خواهد شد. پژوهشی نشان می دهد که در خانواده افرادی که افسردگی دارند قشر مخ به میزان قابل توجهی نازک می شود. این امر به اعتقاد پژوهشگران مشخصه آسیب پذیری ژنتیکی است که به بیمار به ارث رسیده است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد