مردم جهان سالانه بالغ بر 235 ميليون دوز از انواع آنتي بيوتيك ها مصرف مي كنند كه طبق آمار موجود 2/1 تا 3/1 اين مقدار كاملا بي مورد است.

مردم جهان سالانه بالغ بر 235 ميليون دوز از انواع آنتي بيوتيك ها مصرف مي كنند كه طبق آمار موجود 2/1 تا 3/1 اين مقدار كاملا بي مورد است.

دكتر شفيعي رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به تعريف مصرف خود سرانه دارو افزود: مصرف بي رويه عبارت است از دريافت دارو مثل داروهاي سرماخوردگي و آنتي بيوتيك ها براي مواردي چون سرماخوردگي و عفونت هاي ويروسي بدون نسخه و تجويز پزشك كه به منظور پيشگيري از ابتلا به عفونت ها و بيماري ها انجام مي شود.

وي يكي از دلايل عمده مصرف دارو به ويژه مصرف آنتي بيوتيك ها و داروهاي سرماخوردگي را توجه به سخنان دوستان و آشنايان عنوان كرد و گفت: هم اكنون مردم كشور ما در مورد استفاده از دارو بيشتر به سخنان دوستان و آشنايان توجه مي كنند تا به سخنان پزشك متخصصي كه به آن مراجعه مي كنند كه اين مورد را مي توان يكي از مهم ترين دلايل مصرف بيش از اندازه دارو در كشور دانست.

استاد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در ادامه گفت: هم اكنون هيچ آماري در ارتباط با مصرف خودسرانه دارو در كشور ما در اختيار دانشكده داروسازي دانشگاه تهران قرار داده نشده است اما مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي توانند در اين مورد آمار دقيق تري را در اين باره ارايه كنند اما اين امر را مي توان به جرات گفت كه داروهاي سرماخوردگي و آنتي بيوتيك ها همچنان در صدر داروهاي پر مصرف در كشور ما هستند.

اصرار بيماران براي تجويز داروهاي بيشتر از دلايل ديگر مصرف بيش از اندازه دارو در كشور است . همچنين دكتر شفيعي در ادامه از دلايل ديگر مصرف بيش اندازه دارو در كشور ما را اصرار بيماران به پزشكان براي تجويز داروهاي بيشتر عنوان كرد و گفت: بيشتر پزشكان براي تجويز آنتي بيوتيك ها و داروها تحت فشار بيماران خود قرار مي گيرند و پزشكان نيز گاهي اوقات مجبور مي شوند كه خواسته بيماران خود را انجام دهند كه در اين هنگام تن دادن به خواسته بيمار بهتر از مجاب كردن و قانع كردن بيمار است.

وي تصريح كرد: زماني كه تعداد زيادي از باكتري ها نسبت به آنتي بيوتيك هاي خط اول درمان مقاوم مي شوند طول دوره درمان طولاني تر شده و اين عامل خود نيز احتمال ابتلا به انواع بيماري ها و عفونت هاي ديگر را نيز افزايش مي دهد كه اين عامل علاوه بر هزينه هاي بالاي درمان باعث صرف هزينه هاي ديگر از جمله هزينه هاي غير مستقيم مانند اتلاف وقت پزشك و بيمار در مراكز درماني و بيمارستان ها مي شود.

وي عوارض قلبي- گوارشي و مقاومت بدن در مقابل عفونت هاي ايجاد شده نسبت به درمان را از عوارض ناشي از مصرف خودسرانه داروها به ويژه داروهاي آنتي بيوتيك عنوان كرد و گفت: گاهي اوقات پس از سرماخوردگي عفونت هايي حاصل مي شود كه اين عفونت ها با آنتي بيوتيك هاي معمولي با دوز پايين قابل درمان هستند كه به دليل استفاده نابه جا از آنتي بيوتيك هاي تجويز شده اين عفونت ها پيشرفت كرده و ديگر با آنتي بيوتيك هاي معمولي قابل درمان نيست كه در اين هنگام پزشك مجبور است با تجويز آنتي بيوتيك هاي مقاوم تر اين عفونت ها را درمان كند كه اين عفونت ها ممكن است خود باعث بيماري هاي قلبي و گوارشي شود.