30-4

همه ی خانواده ها علاقه دارند که اعضای خانواده از لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک و مستحکم باشند. استحکام عاطفی باعث می شود تا افراد خانواده با یکدیگر راحت تر باشند و همچنین در هنگام بروز مشکل بهتر بتوانند موضوع را با دیگر اعضا در میان بگذارند. یکی از بهترین راهکار ها برای افزایش استحکام عاطفی در بین خانواده ، بازدید از پدر بزرگ و مادر بزرگ ها است.


در يك تحقيق، دانشمندان دريافتند بودن اعضاي خانواده در كنار يكديگر و گذراندن اوقات فراغت و سپري كردن لحظاتي خوش در كنار پدربزرگ و مادربزرگ سبب نزديكي اعضاي خانواده و تضمين استحكام روابط مي‌شود. دانشمندان معتقدند اوقات فراغت يك زمان و فرصت مهم و اساسي براي شكل‌دهي پيوستگي و عهد و ميثاق نسل‌هاي متوالي يك خانواده است. علاوه بر اين، روابط مؤثر پدربزرگ و مادربزرگ‌ها و نوه‌هايشان احساس مثبت و بسيار خوبي را نسبت به زندگي در آنها به‌وجود مي‌آورد.
در يك تحقيق، رفتار 16 پدربزرگ و مادربزرگ 65 تا 89 سال 14 نوه 18 تا 24 سال در زمان‌هاي مناسب و در اوقات فراغتشان شامل مرخصي كاري، تعطيلات، مسافرت، آشپزي، خريد و باغباني مورد مطالعه قرار گرفت. در اين زمان‌ها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سوابق تاريخي، تجربه‌هاي شخصي، درس‌هاي زندگي، ارزش هاي خانوادگي، سنت‌ها و اهميت پيوستگي خانوادگي را با نوه‌هاي خود در ميان گذاشتند.
علاوه بر اين بر طرح علايق مشترك بين آنها براي بيان احساسات نوه‌ها و دريافت اطلاعات جديد از آنها نيز تأكيد شد. شركت‌كنندگان اظهار داشتند داشتن فعاليت‌هاي مشترك به آنها اجازه مي‌دهد تا مسائل زيادي از يكديگر بياموزند و احساس دلبستگي بيشتري نسبت به همديگر مشاهده كنند.
همچنين مبادله اطلاعات بين آنها و نوه‌ها علاوه بر بهبود روابط سبب شد تا پدر و مادربزرگ‌ها مسائل و تكنولوژي‌هاي جديد را فراگيرند.
دانشمندان از اين تحقيق به عنوان تبادل اطلاعات، دانش و مهارت بين نسل قديم و جديد نام مي‌برند و آن را وسيله‌اي براي بهبود استحكام پيوند بين نسل‌ها مي‌دانند. آنها معتقدند خانواده‌اي كه اوقات‌فراغت خود را با يكديگر مي‌گذرانند پيوستگي بيشتري دارند. علاوه بر اين كارشناسان بر اين باورند محبت و عشق والدين به فرزندان سبب مي‌شود آنها اين علاقه را به پدر و مادربزرگ و در آينده به فرزندان خود هديه دهند.