محققان عقيده دارند، قرص هاي فشار خون به درمان بيماري MS كمك مي كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري Healthday، يافته ها نشان مي دهد آزمايش ها بروي سلول هاي عصبي موش ها با كاهش فعاليت اين روند همراه بوده است حال محققان درصدد هستند تا بروي بيماران MS اين آزمايش را انجام دهند.
بنابر اين گزارش، تحقيقات نشان مي دهد كليسم براي سلول هاي عصبي مناسب نيست اما مي توان با كمك اين دارو روند محدود كردن را حفظ كرد.
داروي فشارخون مي تواند كليسم اضافي را در مجراها بلوكه كند تا باعث تجمع در سلول هاي عصبي نگردد و به اين سلول ها صدمه وارد نشود.