3025

همانطور که اشاره داشتیم تنبیه یکی از مهم ترین اصول تربیت کودکان است. اما این امر روش های خاص خود را دارد و در صورت نادرست انجام شدن آن ، کودک آسیب های روانی زیادی را متحمل می شود که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. والدین و همچنین معلمین باید به این مسئله توجه داشته باشند که تنبیه نادرست باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی در کودک می شود.

در يك مدرسه راهنمايي دخترانه در منطقه محروم شهر خدمت مي‌كردم و چند سالي بود كه مدير مدرسه شده بودم.
قرار بود زنگ تفريح اول، پنج دقيقه ديگر نواخته شود و دانش‌آموزان به حياط مدرسه بروند.
هنوز دفتر مدرسه خلوت بود و هياهوي دانش‌آموزان در حياط و گفت‌و‌گوي همكاران در دفتر مدرسه، به هم نياميخته بود.
در همين هنگام، مردي با ظاهري آراسته و سر و وضعي مرتب در دفتر مدرسه حاضر شد و خطاب به من گفت: «با خانم… دبير كلاس دومي‌ها كار دارم و مي‌خواهم درباره درس و انضباط فرزندم از او سؤال‌هايي بكنم.»
از او خواستم خودش را معرفي كند. گفت:
«من «گاو» هستم! خانم دبير بنده را مي‌شناسند. بفرماييد گاو، ايشان متوجه مي‌شوند.»
تعجب كردم و موضوع را با خانم دبير كه با نواخته شدن زنگ تفريح، وارد دفتر مدرسه شده بود، در ميان گذاشتم.
يكه خورد و گفت: «ممكن است اين آقا اختلال رفتار داشته باشد. يعني چه گاو؟ من كه چيزي نمي‌فهمم…»
از او خواستم پيش پدر دانش‌آموز ياد شده برود و به وي گفتم:
«اصلاً به نظر نمي‌رسد اختلالي در رفتار اين آقا وجود داشته باشد. حتي خيلي هم متشخص به نظر مي‌رسد.»
خانم دبير با اكراه پذيرفت و نزد پدر دانش‌آموز كه در گوشه‌اي از دفتر نشسته بود، رفت.
مرد آراسته، با احترام به خانم دبير ما سلام داد و خودش را معرفي كرد: «من گاو هستم!»
– خواهش مي‌كنم، ولي…
– شما بنده را به خوبي مي‌شناسيد.
من گاو هستم، پدر گوساله؛ همان دختر۱۳ ساله اي كه شما ديروز در كلاس، او را به همين نام صدا زديد…
دبير ما به لكنت افتاد و گفت: «آخه، مي‌دونيد…»
– بله، ممكن است واقعاً فرزندم مشكلي داشته باشد و من هم در اين مورد به شما حق مي‌دهم.
ولي بهتر بود مشكل انضباطي او را با من نيز در ميان مي‌گذاشتيد. قطعاً من هم مي‌توانستم اندكي به شما كمك كنم.
خانم دبير و پدر دانش‌آموز مدتي با هم صحبت كردند.
گفت و شنود آنها طولاني، ولي توأم با صميميت و ادب بود. آن پدر، در خاتمه كارتي را به خانم دبير ما داد و با خداحافظي از همه، مدرسه را ترك كرد.
وقتي او رفت، كارت را با هم خوانديم.
در كنار مشخصاتي همچون نشاني و تلفن، روي آن نوشته شده بود:
«دكتر … عضو هيأت علمي دانشكده روانشناسي علوم تربيتي دانشگاه …»