1582

آیا تا کنون مشاهده کرده اید که بدنسازهای موفق همواربه روشی تمرین میکنند که وزنه ها کم وزن و تمرین زیاد باشد. بدنسازها چرا این روش را انتخاب میکنند. آیا باعث جدا شدن فسمتهای گوناگون عضلات میشود؟ در این بخش درباره جدیدترین پژوهشهایی که در این مورد انجام گرفته است مباحثی را بیان می کنیم و دراین باره اطلاعات بیشتری را بیان میکنیم

در این تحقیق از حرکت جلو پا با دستگاه استفاده شد ، که افراد یک پای خود را با این دستگاه تمرین می دادند و روی پای دیگر تمرینی انجام نمی شد . حجم تمرین در سطح بالایی بود ، سه جلسه تمرین در

هفته و هر جلسه شامل ۸۰ دقیقه و مجموع ۹۶۰ تا ۱۲۰۰ تکرار در هفته . سپس آنها به بررسی تفاوت ترکیب بدنی افراد در موضع تحت تمرین و کل بدن پرداختند. در انتهای مطالعه افراد مقداری چربی از دست داده بودند .اما نکته جالب توجه اینجا بود که چربی سوزی در بازوها انجام شده بود نه پاها !

این می تواند به واسطه این حقیقت باشد که افراد ذخیره چربی بیشتری در بازوهای خود داشتند . محققین همچنین حدس زدند که تمرین استقامتی با شدت متوسط تمایل دارد که از ذخایر چربی بالا تنه برای تامین سوخت استفاده کند . آنان  نتیجه گیری کردند که چربی سوزی نتیجه تغییرات هورمونی در کل بدن است نه تنها منطقه تحت تمرین .

نتیجه نهایی اینکه چربی سوزی موضعی از طریق تمرین میسر نیست ، بنابراین از انجام صدها تکرار دراز و نشست یا اسکوات با تکرارهای زیاد برای اینکه تنها باعث تفکیک عضلات شکم یا پای خود شوید صرف نظر کنید . اگر می خواهید چربی از دست بدهید لازم است تمام نقاط بدن را تمرین دهید با تمرکز بیشتر بر بخش های بزرگتر

منبع-http://www.e-jafarpoor.com/