دبير كل سازمان همكاري اقتصادي “اكو” ، وجود داروهاي تقلبي را مشكل جهاني و نيازمند پاسخ جهاني دانست.
” خورشيد انور” كه در آيين گشايش نخستين اجلاس مسوولان دارويي كشورهاي عضو “اكو” در تهران سخن مي‌گفت ، افزود: داروهاي تقلبي به گونه‌اي مورد حمايت قرار مي‌گيرند كه هنوز روش جداسازي براي شناسايي اين داروها با نوع واقعي پيدا نشده است.

وي با تاكيد بر تقويت و تمركز برايده‌هاي مسوولان دارويي‌كشورهاي عضواكو براي انجام طرح‌ها و تلاش‌هاي منطقه‌اي ، خواستار تبادل اطلاعات كشورهاي عضو شد و گفت كه اراده بيشتري بايد در زمينه حفظ بهداشت وسلامت منطقه بين شركت -هاي دارويي و مبارزه با داروهاي تقلبي با همكاري پليس صورت گيرد.

دبير كل “اكو”، ايجاد شبكه كنترل كيفيت دارو را نياز اساسي دانست‌وگفت:
هنوز به اين مساله آن گونه كه شايسته است ، توجه نمي‌شود و بايد تدابيري و پايداري داشته باشيم تا اين قضيه را پي‌گيري كنيم.

وي تاكيد كرد: چالش‌هاي بزرگ و جدي تهديدكننده سلامت وجود دارد و بايد كيفيت و ايمني محصولات دارويي در اولويت اساسي هر جامعه سالم قرار گيرد.

“خورشيد انور” گفت: استفاده از داروهايي كه ناخالص هستند و محتواي سمي دارند نيز رايج شده كه بايستي به اين مسائل پرداخت.

وي با بيان اينكه تداخل دارويي در دنيا به بحران انساني تبديل شده‌است، افزود: بر اساس يك ارزيابي علمي، ‪ ۱۰‬درصد موارد دارويي در دنيا دچار عدم تطابق دارويي است و اين ميزان تا ‪ ۵۰‬درصد هم وجود دارد.

دبيركل اكو تصريح كرد : داروهايي با كيفيت پايين سالانه ‪ ۳۲‬ميليارد دلار هزينه را به خود اختصاص مي‌دهند كه اين هدر رفتن سرمايه است.

انور گفت كه بخشي از اين هزينه را مي‌توان براي ‪ ۲۰۰‬هزارمورد بيمار مبتلا به مالاريا هزينه كرد.

دكتر “رسول ديناروند” معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين اجلاس، گفت:اگر چه “اكو” يك سازمان اقتصادي است ، ولي در رابطه با سلامت مردم نيز فعاليت مي‌كند.

وي با بيان اينكه برخي از كشورهاي عضو اكو در دسترسي مردم به داروهاي اساسي مشكل دارند، افزود: برخي كشورها نيز از امكانات خوبي در اين زمينه برخوردارند و در چنين شرايطي كشورهاي عضو اكو بايد به يكديگر كمك كنند تا مشكلي در تامين و دسترسي مردم به دارو ايجاد نشود.

ديناروند ، هماهنگي مسوولان دارويي عضو اكو در زمينه ثبت عوارض ، ايمني دارو، مبارزه با فرآورده‌هاي دارويي قاچاق ، آموزش نيروي انساني و سرمايه -گذاري در امر دارو را از مواردي ذكر كرد كه كشورهاي عضو اكو مي‌توانند همكاري كنند.