رئیس انجمن صرع ایران با اشاره به کمبود برخی داروهای مصرفی بیماران مصروع اظهار داشت: گزارشات مردمی، بهترین دلیل برای وجود این کمبودها است.

دکتر غلامرضا زمانی، در ارتباط با اینکه گفته می شود هیچ کمبودی در خصوص داروی پریمیدون در کشور وجود ندارد ، گفت: آنچه مسلم است اینکه از طریق مردم و داروخانه ها می توان متوجه کمبود یا عدم کمبود این دارو شد.
وی افزود: هرچند مسئولان دارویی وزارت بهداشت معتقدند که هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد اما واقعیت امر این است که بیماران مصروع در تهیه این دارو با مشکل مواجه اند.
رئیس انجمن صرع ایران تاکید کرد: ما برای گفته های خود مستنداتی داریم اما اگر قبول ندارید، می توانید به داروخانه ها بروید و داروی پریمیدون را درخواست کنید.
زمانی با تاکید بر اینکه پریمیدون به صورت قرص و شربت سدیم در داخل کشور تولید می شود، از مصرف بالای این نوع دارو در بین افراد مبتلا به صرع خبر داد و گفت: شنیده ایم که فرم خارجی این دارو از کشورهای ترکیه و کانادا وارد شده است تا کمبود آن جبران شود.