causes-of-weight-loss-in-women

انسان برای اینکه بتواند کاری را انجام بدهد باید قدرت و توانایی داشته باشد  و این قدرت و توانایی  بر اساس تغذیه صحیح میسر است درست مانند ماشین که اگر بنزین نداشته باشد نمیتواند حرکت کند. وقتی انسان غذا می خورد نه باید آنقدر کم باشد که  نتواند از جایش بلند شود و نه آنقدر زیاد که به چربی تبدیل شود

 

با رژیم ساده وزن کم کنید بدون آنکه کاری انجام دهید!

مقاله امروز بسیار آسان و مفید است مراحل زیر را انجام دهید تا وزن کم کنید بدون آنکه کاری انجام دهید!

زود بخوابید : خواب برای سلامتی شما مهم است، اگر بدن خود را از خواب محروم کنید اضافه وزن پیدا می کنید می دانید چرا ؟ چون هرچه بیشتر بیدار بمانید گرسنه هم می شود و مجبور به خوردن میان وعده اضافی می شوید .

به آرامی غذا بخورید : زمانیکه یک وعده غذایی را به سرعت می خورید از مغز دستور می گیرید که سیر نشده اید چون زودتر از بقیه غذا را تمام کردید در نتیجه دوست دارید در کنارآنها باشید و بیشتر غذا بخورید ، به آرامی و همراه آب غذا را میل کنید. خوردن غذا به آرامی به شما می گوید که سیر شده اید .

هرگز وعده های غذایی به خصوص صبحانه را از برنامه خود حذف نکنید، بیشتر گرسنه می شوید

آخر هفته ها رژیم نگیرید: آخر هفته ها را برای خوردن و جشن گرفتن آزاد بگذارید این جایزه ایست برای شما که در کل هفته رژیم را رعایت کردید.

آب بنوشید، نوشیدن زیاد آب سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد و در سوزاندن کالری ها اثر می گذارد، همیشه و همه جا ۱ بطری آب با خود همراه داشته باشید.

خوردن فیبر ها و غلات  به شما احساس سیری می دهد به هضم غذا کمک می کند یک نان کامل به اندازه ۲ وعده می تواند معده شما را پر کند.

خود را ضعیف نکنید همه چیز را خوب و به اندازه بخورید اگر ضعیف شوید نه می توانید ورزش کنید و نه رژیم بگیرید.

منبع-آرایشیک