نوع تازه اي از واكسن پيشگيري از مننژيت با نتايج اميدوار كننده اي در حال بررسي و آزمايش باليني است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري health news، اين واكنش به نام نووارت داراي نتايج اميدوار كننده اي بر روي كودكاني بود كه بيشتر در معرض بيماريهاي مهلك قرار دارند.
بنابراين گزارش، اين واكسن در كودكان زير دو سال نقش محفاظت را ايفا خواهد كرد.