افراد چاق و داراي اضافه وزن اميد زيادي به تاثير گذار بودن قرص هاي لاغري نداشته باشند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، نتيجه يك تحقيق كانادايي نشان داد اغلب استفاده كنندگان از اين قرص ها علي رغم مصرف طولاني داراي اضافه وزن شديد مي مانند.
بنابراين گزارش، كارشناسان توصيه مي كنند، براي كاهش وزن از تغيير عادات غذايي و تحرك بدني استفاده كنيد.
اين گزارش مي افزايد: علي رغم توصيه كارشناسان تغذيه به استفاده از «برنامه درست و ورزش براي كاهش وزن، در سال 2005 در سطح جهان 820 ميليون يورو قرص لاغري فروخته شده است.
بر اساس اين گزارش محققان دانشگاه آلبرتا تحقيقات مختلفي بر روي افراد استفاده كنندگان از سه قرص مختلف لاغري كه مدت يك سال از آنها استفاده مي كردند مورد بررسي قرار دادند.
نتيجه اين تحقيق نشان داد مصرف كنندگان اين قرصها بيشتر از پنج كيلوگرم كاهش وزن نداشتند، و علاوه بر اين هر سه دارو عوارض جانبي نيز دارند.
اين گزارش حاكيست، حتي مصرف برخي از اين قرص ها باعث بروز افسردگي و ترس بيمارگونه نيز در مصرف كنندگان آن شده است.