تحقيقات نشان مي دهد بتا كاروتن درصورت مصرف مداوم و طولاني مدت مانع از بروز امانس و زوال عقل مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزراي آلمان، نتيجه تحقيق موسوم به سلامت روان كه در آن اطلاعات بيش از چهار هزار نفر ارزيابي شد در مدت 18 سال درمان با بتا كاروتن نشان داد مرداني كه در اين مدت زمان يك روز در ميان 50 ميلي گرم بتا كاروتن مصرف مي كردند بروز زوال عقل در آنها يك تا يك و نيم سال كندتر از مرداني بود كه بتا كاروتن مصرف نمي كردند.
براساس اين گزارش، در مرداني كه مدت كوتاه يك تا دو سال بتا كاروتن مصرف كرده بودند تفاوتي از اين لحاظ با مرداني كه اصلا بتا كاروتن مصرف نكرده بودند وجود نداشت و تنها مصرف طولاني مدت بتا كاروتن از زوال عقل جلوگيري مي كند.