رئیس انجمن ام‌اس ایران از سردرگمی بیماران ام‌اس در تهیه داروهای مورد نیاز خود انتقاد کرد.
دکتر جمشید لطفی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: متاسفانه هنوز در دسترسی بیماران ام اس به داروهای اینترفرون مشکل داریم.

وی افزود: شنیده شده که یارانه یکی از سه نوع داروی اینترفرون برداشته شده است که اگر واقعیت داشته باشد، تهیه آن برای بیماران مشکل ساز خواهد بود.

رئیس انجمن ام اس ایران، با اشاره به جایگزینی داروی ایرانی “سینوکس” به جای “آوانکس”، تصریح کرد: شاید این نوع از سه نوع داروی اینترفرون را بتوان جایگزین مناسبی دانست اما دو نوع دیگر الزاما قابل تبدیل نیست.

لطفی با اذعان به مشکلات مالی بیماران ام اس در تهیه داروهای مصرفی، از میزان یارانه های اختصاص داده شده به این نوع داروها گلایه کرد و افزود: قیمت دارو گران است و همه بیماران از توانایی مالی مناسبی برای تهیه داروهای خود برخوردار نیستند.

وی در عین حال از یارانه های دولت برای داروها اظهار خوشنودی کرد و گفت: 30 درصد بیماران ام اس از داروهای اینترفرون استفاده می کنند که می بایست شرایط بهتری برای تهیه داروها فراهم کنیم.

رئیس انجمن ام اس ایران، از داروی ایرانی سینوکس اظهار رضایت کرد و افزود: در حال حاضر انجمن نیز این دارو را برای بیماران تجویز می کند.