18

در مطلب قبل به بررسی خطرات تماس دهانی با واژن پرداختیم. یکی دیگر سوالات متداول زوج ها در رابطه با خطرات تماس دهانی با آلت تناسلی مردانه است. در این مطلب به سوال آیا ایدز از طریق تماس دهانی با آلت تناسلی مردانه انتقال می یابد؟ پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

خطر بالقوه:

در تماس دهانی با آلت مردانه به شکل “نظری” خطر انتقال برای شریکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که آلت را با دهان خود تحریک می کند) وجود دارد. بدلیل اینکه آلودگی از طریق ترشحات پیش از منی و منی به دهان راه پیدا می کند.

برای شخصی که آلت وی بوسیله دهان شریک جنسی اش تحریک می شود نیز، از نظر “نظری” خطر انتقال آلودگی وجود دارد به دلیل آن که آلودگی مستقیماً از ترشحات دهان بوسیله خراش، بریدگی روی پنیس و همچنین از طریق منی با خون تماس پیدا می کند.

خطر مستند:

البته میزان خطر به مراتب بسیار کمتر از خطر تماس جنسی مقعدی و واژینال است.

“ضمناً ویروس اچ. آی. وی. می تواند به شخص دریافت کننده انتقال پیدا کند حتی در مواقعی که انزال صورت نگرفته و مایع منی خارج نشده باشد.”