فقدان داروی مناسب یكی از علل مهم مر گ كودكان در جهان است.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازشبكه خبر، سازمان جهانی بهداشت اخیرا در گزارشی اعلام كرد: میلیون ها كودك در سراسر جهان به علت فقدان داروی مناسب جان خود را از دست می دهند .

در این گزارش آمده است ، اثر بخشی بیش از نیمی از داروهایی كه هم اكنون برای درمان بیماری های كودكان استفاده می شود ، در این گروه سنی به طور اختصاصی بررسی نشده است و تاثیر اكثر این داروها فقط در بزرگسالان به اثبات رسیده است .

به گفته كارشناسان ، سالیانه بیش از 6 میلیون كودك در جهان كه اكثر آنان در كشورهای فقیر زندگی می كنند به علت بیماری های درمان پذیر ، جان خود را از دست می دهند.