نتايج مطالعه يک گروه تحقيقاتي در اوهايو بيانگر آن است که استفاده از ايبوبروفن مي‌تواند باعث کندتر شدن روند از کارافتادن ريه‌ها در کودکان مبتلا به بيماري CF (سيستيک فايبروسيز) شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، «سيستيک فايبروسيز» يک بيماري ژنتيک است که به علت اختلال در انتقال کلر در غشاهاي سلولي به وجود مي آيد.

به گفته دکتر کنستان از بيمارستان کودکان اوهايو، توانايي جلوگيري از پيشرفت يک بيماري مثل CF بسيار مهم است، زيرا اين موضوع موجب پيشگيري از مرگ بيماران خواهد شد.

دکتر کنستان و همکارانش در اين بررسي، يک هزار و 365 بيمار را با استفاده از ايبوبروفن و هشت هزار و 960 بيمار را بدون استفاده از ايبوبروفن تحت درمان قرار دادند.

نتايج اين بررسي نشان داد که ريه‌هاي گروهي که از ايبوبروفن استفاده کردند، کندتر از کار افتاده است.

اين مطالعه به پزشکان اجازه مي‌دهد که استفاده از ايبوبروفن را نيز جزو روش‌هاي درمان CF در نظر بگيرند.