اداره “نظارت بر دارو و غذاي آمريكا” در واكنش به گزارش‌هايي مبني بر اينكه ‪ ۲۸‬زن آمريكايي بر اثر دريافت واكسن سرطان گردن رحم به نام “گارداسيل”(‪ (Gardasil‬دچار سقط غيرعمدي جنين شده‌اند اعلام كرد، مصرف اين واكسن بي‌خطر است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي فاكس نيوز، اداره نظارت بر دارو و غذاي آمريكا اعلام كرد، آزمايش‌هاي باليني نشان مي‌دهد ميزان سقط جنين در زناني كه اين واكسن را دريافت كرده بودند با زناني كه دارونما مصرف كردند يكسان بود.

اين اداره همچنين اعلام كرد، بيشتر سقط جنين‌هاي گزارش شده در زناني كه اين واكسن را دريافت كرده بودند نمي‌تواند مستقيما به واكسن گارداسيل ارتباط داشته باشد.

اين واكسن در برابر “پاپيلوما ويروس‌هاي انساني” كه از طريق ارتباط جنسي منتقل مي‌شود و اعتقاد بر اين است كه عامل بيشتر موارد ابتلا به سرطان گردن رحم هستند، مصونيت ايجاد مي‌كند.

اداره نظارت بر دارو و غذاي آمريكا ژوئن ‪ ، ۲۰۰۶‬استفاده از واكسن گارداسيل را براي دختران ‪ ۹‬ساله تاييد كرد.

از آن زمان، سه هزار و ‪ ۴۶۱‬واكنش‌هاي نامطلوب از جمله هشت مورد مرگ در زناني كه اين واكسن را دريافت كرده بودند، گزارش شده است.

اداره نظارت بر دارو و غذاي آمريكا و مراكز “كنترل و پيشگيري از بيماري آمريكا” بيشتر عوارض جانبي مصرف اين واكسن را جزيي اعلام كرده‌اند