سازمان جهاني بهداشت هشدار داد كه كودكان در سراسر جهان، قرباني كمبود داروهاي مخصوص و متناسب با نيازهايشان مي‌شوند.
به گزارش دکتر سلام  به نقل از ایسنا، سازمان جهاني بهداشت در همين رابطه يك برنامه جهاني را براي انجام تحقيقات بيشتر در زمينه دارو براي كودكان آغاز كرده است.

اين سازمان در گزارشي آورده است؛‌ بيش از نيمي از داروهايي كه در حال حاضر در كشورهاي صنعتي براي معالجه كودكان استفاده مي‌شوند، به طور اختصاصي روي بيماران خردسال آزمايش نمي‌شوند، حتي با توجه به اين واقعيت كه متابوليسم داروها در بدن افراد بزرگسال با كودكان متفاوت است؛ در نتيجه متخصصان فاقد دستورالعمل‌هاي شفاف و صريح درباره بهترين دارو براي مصرف هستند و اغلب هم دوز مناسب دارو را بايد حدس بزنند.

اين مشكل در كشورهاي در حال توسعه حتي بغرنج تر مي‌شود؛ چرا كه در اين كشورها بهاي دارو سد بزرگي است و6 ميليون كودك هر سال به دليل مشكلات درماني، جان خود را از دست مي‌دهند.

در مورد بيماري ايدز، مراكز درماني كودكان بسيار اندك هستند و به طور كلي هزينه درمان كودكان ايدزي 3 برابر بيشتر از بزرگسالان است.