سرانه مصرف دارو در مناطقی كه آلودگی صوتی دارد، بیشتر از دیگر مناطق است .
به گزارش دکتر سلام، بررسی محققان در فرانسه نشان می دهد ، ساكنان مناطق با میزان زیاد آلودگی صوتی ، بیش از دیگ مناطق دارو مصرف می كنند.

براساس این بررسی، آلودگی صوتی، احتمال ابتلا به پرفشاری خون را در مردان و غیبت های كاری را در زنان افزایش می دهد.

این بررسی نشان می دهد : مصرف داروهای كاهنده فشار خون در مردان 40 تا 65 ساله ای كه نزدیك فرودگاه ها زندگی می كنند دست كم 5 درصد بیش از افرادی است كه در محیط های آرام و ساكت زندگی می كنند.

به گفته محققان، آلودگی صوتی، مصرف داروهای ضد افسردگی را نیز بالا می برد.