21

بسیاری از زوجین بر این باورند که با گذشت چند سال از ازدواجشان کم کم رابطه ی جنسی شان رو به سردی می گذارد. این مسئله را نمی توان به طور کامل رد کرد ، بسیاری از رابطه ها پش از مدتی رو به سردی می رود اما با دانستن برخی از روش ها و همچنین به کار گیری راهکار هایی هیچگاه رابطه ی زوجین سرد نخواهد شد.

این همانند آنست که بگوئیم با بالا رفتن سن حمله قلبی اجتناب ناپذیر است؛ البته این حمله ها رایج هستند ولی قابل پیشگیری نیز هستند؛ چنانچه از بدنتان مراقبت کنید میتوانید سالها بدون سکته زندگی کنید.
.
کم شدن جاذبه جنسی میان زن و شوهر؛ گرچه رایج است ولی هرگز به این معنی نیست که طبیعی است؛ بستگی به این دارد که چگونه از رابطه خود مراقبت کنید.
.
جاذبه جنسی در روابط یک شبه سرد نمی شود؛ از دست رفتن شور جنسی نتیجه سالها کتمان؛ انکار نادیده انگاشتن و قرار ندادن ازدواج به عنوان اولویت اول زندگی؛ مطالبه نکردن نیازها و خواسته ها؛ حل و فصل نکردن مسائل و مشکلات؛ التیام ندادن خشم ها و انزجار و نیاموختن روش ارتباطی صحیح برای موفق شدن در ازدواج است.
.
این الگوها و عادتهای رفتاری ناسالم باعث میشوند زن و شوهر پس از چند سال به دو هم اتاقی تبدیل شوند.
.
چنانچه زن و شوهر تصمیم بگیرند برای بهبود رابطه خود کاری کنند ؛ با آموختن مهارت های جدید به طرزی فعالانه در تحقق این مهم شرکت جویند؛ خواهند توانست جاذبه میان خود را همچنان نگه دارید.