25

یکی از بیماری های پریاپیزم است. علائم این بیماری نعوذ دائمی به همراه درد و همچنین کاهش میل جنسی است. علت بروز این بیماری همچنان به طور کامل کشف نشده اما بیماری هایی مانند بیماری های خونی ، تومور های بد خیم آلت تناسلی ، مصرف بیش از حد ماری جوانا ، داروهای ضد انعقادی و … از علل های دیگر این بیماری هستند.

.
فیزیوپاتولوژی
.
در این بیماری جسم غاری پر خون شده ولی جسم اسفنجی و حشفه هنوز شل هستند. باقیماندن خون در جسم غاری سبب افزایش دی اکسید کربن و افزایش غلظت خون می شود. این امر سبب تورم ماهیچه ها در جسم غاری شده منجر به ایسکمی و فیبروز آن خواهد شد. نتیجه نهایی در صورت مداوا نشدن ناتوانی جنسی است.
.
درمان 
.
پریاپیزم یک اورژانس اورولوژی است. قابل اطمینان ترین راه جراحی زیر بیهوشی عمومی است. در برخی مراکز آمبولیزاسیون زیر هدایت اشعه ایکس سرخرگ پودندال نتایج خوبی داشته است.
با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت