28

یکی از اشتباهاتی که بسیاری از زن و مرد ها مرتکب آن می شوند استفاده از طعنه و کنایه در صحبت کردن با همسرشان است. این طعنه ها به مرور زمان باعث ایجاد مشکلات عاطفی برای طرفین می شود. بهتر است همیشه به صورت مستقیم حرف خود را بگویید تا کینه و کدورتی به وجود نیاید.


در این صورت نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه رنجش ها عمیق تر می گردد. وقتی از هم رنجش پیدا می کنید و در صدد رفع آن برنمی آیید، وقتی اجازه می دهید که ناراحتیها روی هم انباشته شوند ، باید انتظار داشته باشید که رابطه تان سرد و بی روح شود.
.
▪ این نکته مهم است که قبل از صحبت کردن با همسر خود، موضوع را با دیگران مطرح نکنید.
.
▪ پیشاپیش یادآوری کنید که شاید اصل ماجرا یک سوء تفاهم باشد و غرض از صحبت، رفع کردن آن است.
.
▪ همیشه از نکات مثبت شخصیت همسر و کارهای مطلوبی که انجام داده است ذکری به میان آورید تا فضای مذاکره صمیمی شود.
.
▪ هرگز همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید و مزایای آنان را به رخش نکشید.
.
▪ از یکدندگی و لجاجت بپرهیزید.
.
▪ یکی دیگر از مهارتهایی که باید در زندگی مشترک آموخت، گوش دادن مؤثر به سخنان همسر است. وقتی به صحبت همسرتان توجه نمی کنید و آن را باور ندارید و به واقع برای منظور او معنایی در نظر می گیرید، اقدام به ذهن خوانی می کنید و بدین ترتیب محتوای حقیقی صحبت همسرتان را با فرضیه های خود عوض می کنید.
.
▪ ذهن خوانی برای ایجاد صمیمیت مضر است ، زیر ا مسلمات را رها می کنید و به خیالات می چسبید.
.
▪ یکی از خصوصیات همسران موفق، شوخ طبعی، خوش رویی و خوش خلقی است.
.
▪ زن و شوهر هر دو نشان می دهند که برای روحیات ، احساسات و شخصیت طرف مقابل ارزش قائل اند و سهم خود را در شاد کردن و بهتر ساختن محیط زندگی می شناسند.
.
▪ از به کار بردن کلمه طلاق پرهیز کنید . طبق تحقیقات انجام شده ، بسیاری از زوج های موفق اظهار داشته اند که تحت هر شرایط حاضر به ادامه زندگی اند و هرگز به طلاق فکر نمی کنند. این افراد به جای این که مقابل یکدیگر حرکت کنند، به موازات همدیگر حرکت می کنند.
.
▪ زبان تشکر و قدردانی داشته باشید. به همان اندازه که همسرتان را به خاطر بعضی از رفتارهایش سرزنش و از رفتار او انتقاد می کنید، باید از او برای خوبی هایش تشکر کنید.