مدیر اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در سال 86 گفت: اثر بخشی داروی ایرانی و خارجی ساندیمون برای بیماران دیالیزی و پیوند ، هیچ تفاوتی ندارد.
دکتر مهرداد رضایی در خصوص اخباری مبنی بر اینکه برخی از بیماران دیالیزی با مصرف داروی ایرانی ساندیمون دچار عارضه می شوند، به مهر، گفت: ” نئورال ساندیمون” که نوع خارجی دارو است و “ایمی نورال” که مشابه ایرانی است، هیچ تفاوتی به لحاظ علمی با یکدیگر ندارند.

وی با عنوان این مطلب که داروی ایرانی ساندیمون در یکی از کارخانجات معتبر تولید می شود، افزود: داروهایی که نوع مشابه خارجی دارند، تست “همسنگی زیستی” بر روی آنها انجام می شود و از این جهت هیچ تفاوتی به لحاظ اثر بخشی بین ساندیمون ایرانی و خارجی وجود ندارد.

مدیر اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، در ارتباط با اینکه بیماران مجبور به استفاده از نوع ایرانی دارو هستند، گفت: طبیعی است که نوع ایرانی دارو قیمت ارزان تری دارد و بیمه ها با عقد قرارداد راغب تر هستند، اما تا آنجا که من اطلاع دارم بیمارانی که تا یکسال از پیوند آنان نگذشته است می توانند همچنان از نوع خارجی دارو استفاده کنند.

رضایی، تولید نوع ایرانی داروی ساندیمون را با توجه به محدودیت هایی که در واردات آن داریم، مقرون به صرفه و مطلوب دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از بیماران با مصرف نوع ایرانی دارو دچار علائم خفیفی شوند اما عکس این موضوع هم مصداق دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر مصرف یک نوع دارو که مشابه خارجی دارد، مشکلات جدی به همراه داشته باشد قطعا از سوی پزشکان مربوطه به مرکز رسیدگی به عوارض دارویی گزارش می شود تا جلوی مصرف آن گرفته شود.

مدیر اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، افزود: نکته قابل توجه این است که مصرف دارو بر اساس تفاوت های بین فردی، می تواند عارضه هایی به همراه داشته باشد.