5

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند مردان را در رابطه ی جنسی سرد کند ، صحبت های همسرشان است. خانم ها باید توجه داشته باشند که برخی جملات را نباید به همسرشان بگویند. بیان برخی از این جملات باعث سرخوردگی مرد می شود. در این مطلب به بررسی یکی از جملاتی که مردان نسبت به آن بسیار حساس اند می پردازیم.

هرگز و هرگز به وی نگویید که وی به اندازه ای که قبلا در سکس قدرت داشته نیست!
تپانچه ای بر روی شقیقه خود بگذارید و هر وقت خواستید این جمله را بگید ماشه آن را بچکانید !
.
عزیز من، واقعا باید بدانید که اگر حرف جالبی برای زدن ندارید بهتر است اصلا حرف نزنید!
.
با این جمله وی را براحتی ده سال پیرتر خواهید کرد. مسلما اگر می خواهید وی را بکشید و از وی انتقام بگیرید این راه خوبی است اما اگر صرفاً از وی دلخورید ولی وی را دوست دارید زبانتان را گاز بگیرید !
.
این جمله بمانند این است که وی را در خواب آرام بعد از ظهری خود، با بنزین به آتش بکشید!! وی برای همیشه از شما دلخور خواهد بود.