برخي زنان پس از دوران يائسگي براي جلوگيري از كمبود كلسيم به مصرف قرص هاي كلسيم روي مي آورند در صورتي كه مي توان با جايگزيني روزانه 3 ليوان شير و فرآورده هاي آن از ورود كلسيم اضافي و ايجاد سنگ كلسيم جلوگيري كرد.

به گزارش دکتر سلام دكتر علي مرتضايي، فوق تخصص اورولوژي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: مصرف مايعات فراوان، كاهش مصرف پروتئين ها به ويژه گوشت قرمز و محدود كردن مصرف نمك باعث جلوگيري از ابتلاي افراد به تشكيل سنگ كلسيم در بدن مي شود.
وي با اشاره به وجود رژيم هاي غذايي نادرست در كشور تصريح كرد: در گذشته به افراد دچار سنگ كلسيم توصيه مي شد كه شير مصرف نكنند اما امروزه ثابت شده كه مصرف شير براي اين بيماران ممنوع نبوده و فقط بايد از ورود كلسيم به بدن جلوگيري كرد.