7777

A، B، O سه نوع گروه خونی اصلی  می باشد. هنگامی که افرادی که یک نوع خون  با یک نوع خون  مختلف دریافت شود، ممکن است سیستم ایمنی بدن  واکنش نشان  دهد. این ناسازگاری ABO نامیده می شود.برای جلوگیری از واکنش ناسازگاری ABO  انواع خون باید همسان باشد

ناسازگاری ABO شایع ترین علت بیماری همولیتیک نوزاد است.

حدود  15 درصد از زایمان های زنده در معرض خطر هستند ولی تظاهرات بیماری فقط در 2.2-0.3 درصد موارد رخ می دهد.

ناسازگاری عمده گروههای خونی بین مادر وجنین معمولا سبب بیماری خفیف تری نسبت به ناسازگاری RH می شود .

آنتی بادی مادری ممکن است بر ضد سلول B(در صورتی که مادر گروه A باشد) و یا ضد سلول A (اگر مادر گروه B باشد) ایجاد گردد.معمولا، گروه خونی مادر از نوع  O و گروه خونی نوزاد از نوع A یا B است.

اگرچه ناسازگاری ABO در 20-25 درصد بارداری ها رُخ می دهد، اما بیماری همولیتیک فقط در 10 درصد این نوزادان بروز می کند و معمولا نوزاد ، گروه خونی A1 را دارد که نسبت به A2 آنتی ژنیک تر است.

آنتی ژنیسیته ی کم فاکتور های ABO در جنین و نوزاد مسوول بروز کم بیماری شدید همولیتیک ABO در مقایسه با درصد ناسازگاری گروه خونی مادر و نوزاداست.

اگرچه آنتی بادی بر علیه فاکتورهای AوB بدون ایمونیزاسیون قبلی رُخ می دهد(آنتی بادی طبیعی) ولی معمولا از نوع IGM می باشند که از جفت عبور می کنند.

لذا بیماری همولیتیک ایزوایمونA-O در فرزندان اول خانواده نیز رُخ می دهد.
مادرانی که برعلیه فاکتورهای A یا  B در حاملگی های ناسازگار قبلی ایمن شده اند نیز آنتی بادی IgG دارند. این آنتی بادی های ”ایمنی“ مدیاتور های اولیه بیماری ایزوایمیون ABO هستند.

تظاهرات بالینی
اکثر موارد خفیف بوده و زردی تنها تظاهر بالینی است.

معمولا نوزاد در زمان تولد گرفتار نیست. رنگ پریدگی وجود ندارد و هیدروپس جنینی به شدت نادر است.

بزرگی کبد و طحال در صورت وجود شدید نیست.

زردی معمولا در عرض 24 ساعت اول ایجاد می شود. ندرتا شدرد شده ، علایم و نشانه های کرنیکتروس ، سریعا ظاهر می شود.

تشخیص
تشخیص فرضی بر اساس وجود ناسازگاری ABO،تست مثبت خفیف تا متوسط کومبس مستقیم و وجود اسفروسیت در گستره ی خونی داده می شود (گاهی ممکن است با اسفروسیتوز ارثی اشتباه شود).

هیپر بیلی روبینمی معمولا تنها اختلال آزمایشگاهی همراه است.

سطح Hb معمولا طبیعی است ولی می تواند به میزان کم 10-12 g/dl نیز باشد.

رتیکولوسیت ها ممکن است افزایش 10-15 درصد داشته که با پلی کرومازی شدید و تعداد بالای RBC هسته دار همراه هستند.

در 10-20 درصد از نوزادان میزان مبتلا بیلی روبین غیر مستقیم به 20 mg/dl یا بیشتر می رسد مگر اینکه فتوتراپی شروع شود.

درمان

فتوتراپی در کاهش سطح بیلی روبین سرم مؤثر است.

در موارد شدید تجویز IVIG می تواند سرعت همولیز و همچنین نیاز به تعویق خون را کاهش دهد.

تعویض خون با گروه خونی OوRh مشابه نوزاد ممکن است در بعضی موارد جهت اصلاح درجات شدید آنمی یا هیپربیلی روبینمی نیاز شود.
برخی از نوزادانی که بیماری همولیتیک ناشی از ناسازگاری ABO دارند ممکن است در چند هفتگی به علت آنمی پیش رونده نیازمند ترانسفوزیون RBC متراکم باشند.

بررسی Hb و Hct بعد از ترخیص در نوزادان با بیماری همولیتیک ABO الزامی است.