با توجه به اینکه چند سالی است واکسن آنفلوانزا به بازار آمده بررسی ها نشان می دهد این واکسن در کودکان موثر تر بوده و لزومی ندارد تمام گروههای سنی از آن استفاده کنند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از گاردین، گروهی از محققان بر روی کودکان دبستانی بررسی کرده و نتیجه گرفته اند که این گروه سنی بهتر از دیگران آنتی بادی می سازند.

چند تحقیق نیز نشان داده نتیجه استفاده از واکسن بر کودکان شهری بهتر از روستایی است.

این در حالی است که برخی از والدین تمایل دارند کودکان زیر یکی دو سال را واکسن بزنند. در صورتی که این کودکان در صورت زدن واکسن ممکن است به این بیماری به طور ضعیف دچار شوند . در صورتی که در حالت عادی در این سن ممکن است هرگزمبتلا نشوند.

در ضمن برخی از متخصصان معتقدند در مورد کودکان زیر 2 سال ممکن است عوارضی هم داشته باشد و در این گروه سنی مناسب نیست.

بسیاری از کودکان بالای دو سال نیز بهتر است در سال دو نوبت واکسن بزنند تا ایمنی کامل پیدا کنند.

لازم به ذکر است  که واکسن آنفلوانزا در بسیاری از افراد سالخورده تاثیر چندانی ندارد و یا می توان گفت بی فایده است.