14

تا بحال در رابطه با رنگ ها و تاثیرات آنها توضیحات زیادی ارائه کردیم . یکی از رنگ هایی که می توان گفت بیشتر از دیگر رنگ ها در تبلیغات جذب کننده می بینیم. رنگ زرد است. زرد تاثیرات زیادی دارد که در این باره قرآن کریم نیز توضیحات بسیاری داده است. در این مطلب به توضیحات کتاب آسمانی قرآن در رابطه با تاثیرات این رنگ توضیحاتی خواهیم داد.

در قرآن کتاب هدایت و تکامل بشر، با اشاره به هدایت تکوینی خداوند در آفرینش طبیعت، انسان را متوجه تاثیر غیر مستقیم محیط اطرافش کرده و در خلال آن به تاثیر روانی رنگها در انسان می نماید از جمله در آیه ۶۹ سوره بقره به بیان تاثیر رنگ زرد پرداخته می فرماید “… زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می کند.” و بارزترین ویژگی آن را تولید شادی معرفی می کند.

خواص رنگ زرد

با توجه به آیه مذکور خواص رنگ زرد را می توان چنین بیان کرد.

گرمابخشی

“انه یقول بقرهٔ صفرآء فاقع لونها تستر الناظرین”

در این آیه “صفراء” با صفت “فاقع” آمده است. این چینش در بردارنده نکته مهمی در مورد رنگ زرد می باشد، زیرا فاقع از نظر لغوی به معنای زرد یکدست پررنگ و خالص می باشد و از دقت در معنای در آن چنین استفاده می شود که رنگ زرد با ویژگیهای مذکور تشابه زیادی با رنگ موی شتر دارد. زیرا اغلب، رنگ موی شتران زرد پر رنگ یکدست است. خداوند در قرآن کریم در این باره می فرماید:

“انما ترمی بشرر کالصفر کانه جمالت صفیر”

همانا آن (دوزخ) شراره سحابی چون کاخ پرتاب می کند گویی اشترانی زرد رنگند.

در آیه فوق “جمالهٔ” جمع “جمل” به معنی شتر و “صفر” جمع صفرا به معنی زرد است.

در این آیه وجه شبه، رنگ زرد، شعله و سرعت آن می باشد که نتیجه چنین حالتی حرارت بخشی زیاد است. یعنی شعله های جهنم همانند شتران زردی هستند که از نظر تندی با سرعت زیاد به هم می پیچند. بنابراین حرارت بخشی یکی از خواص رنگ زرد می باشد.

سرعت بخشی و نشاط آور بودن

با توجه به آیه مورد بحث “انه یقول بقرهٔ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین” خاصیت دوم رنگ زرد، سرعت بخشی آن می باشد. همان طور که در معنای “فاقع” بیان شد، رنگ زرد مورد نظر در آیه فوق، رنگ زردی با ویژگیهای خاص (یکدست، خالص، پررنگ) است. به عقیده عده ای چنین رنگی، منظری زیبا دارد. زیرا قرآن کریم در ادامه آیه ، با بیان “تسر الناظرین” به این امر اشاره آشکار فرموده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس رنگ زرد بپوشد تا زمانی که در پایش است در خوشحالی به سر می برد و نیز از امام علی علیه السلام نقل شده است: هر کس کفش زرد بپوشد کدورت و غصه اش کاهش می یابد.

بنابراین با استناد به شواهد قرآنی و روایی مسرت بخش بودن، خاصیت دوم رنگ زرد می باشد و امروزه این امر برای روان شناسان نیز امری اثبات شده است و آنها معتقدند که: این رنگ علاوه بر حرارت بخشی، مظهر شادی آفرینی می باشد. از این رو در درمان بعضی از بیماریهای عصبی از آن استفاده می کنند.

تقویت قوه جنسی

امام صادق علیه السلام می فرماید: از کفش زرد استفاده کنید زیرا در آن سه خصلت زیر است:

۱ چشم را نورانی می کند.

۲ قوه جنسی را تقویت می کند..

۳ غم و غصه را از بین می برد.

تحریک کنندگی

امام باقر علیه السلام می فرمایند: “ما لباس زرد را در خانه می پوشیم.” ایشان در بیان علت پوشش چنین لباسی در منزل فرموده اند: “همانا با زنی از قریش ازدواج کردم.”

از فرمایشات امام باقر علیه السلام دو خاصیت مهم رنگ زرد استفاده می شود:

۱ مسرت و نشاط آورد بودن

۲ تحریک کنندگی.

ایشان به صراحت اهمیت و جایگاه این رنگ را در زندگی زناشویی بیان می کند. چون انسان موجودی است که از لحاظ فطری زیبا خلق شده و دوستدار زیبایی می باشد، و برای هر دو جنس، افزایش و حفظ زیبایی ظاهر همیشه جای خود را محفوظ نگه داشته و ارزش بالایی دارد. به همین علت به هر دو زن و مرد سفارش شده که جهت رعایت حقوق یکدیگر نسبت به آراستگی ظاهر کوشا باشند.

امام باقر علیه السلام در زمینه سفارش به آراستگی زنان می فرماید: برای زن سزاوار نیست که خود را نیاراید. و اما علی علیه السلام در حدیثی این آراستگی را مختص به همسرانشان معرفی می کنند و می فرمایند: زنهار که خود را برای مردم بیارایی و با معصیت به جنگ خدا بروی. البته تذکر امام مربوط به آرایشی است که فرد در مقابل نامحرم انجام می دهد در نتیجه عامل معصیت خود و دیگری می شود و به این روش شیطان را یاری می رساند.

رنگها می توانند یک عامل برای آراستگی زن و مرد در زندگی زناشویی محسوب شوند و در تداوم روابط بین همسران نقش مهم ایفا کنند.

در همین راستا ابوخالد از سیره امام سجاد علیه السلام روایت می کند: ” روزی به خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسیدم و ایشان را با لباسی رنگین در اتاقی lمزین به رنگ شیری دیدم، مدت کمی در آنجا نشستم سپس جهت برگشتن بلند شدم، امام فرمود: “فردا به سوی من بیا” فردای آن روز دوباره به حضور ایشان رفتم. دیدم در منزلشان باز است و کسی در آنجا نیست امام مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود” داخل شو” و وقتی داخل شدم دیدم اما در خانه ای گلی بر روی حصیر در حالی که لباس خشن به تن دارد نشسته است. اما فرمود: دیروز نزدیک به زمان عروسی بود و من به خاطر همسرم آراسته بودم”