16

علم روانشناسی علمی است که قدمتی تاریخی دارد. مطالعات بر روی روح و روان فرد از هزاران سال پیش وجود داشته است و ذهن انسان همیشه مضوعی ناشناخته بوده. ما می توانیم با بررسی و مطالعه ی آثار گذشتگان به قدمت و اهمیت این علم پی ببریم. در این مطلب به صورت مختصر در رابطه با علم روانشناسی صحبت خواهیم کرد.

امروزه نیز به مانند گذشته «روح و روان» همان اهمیت گذشته خود را با وجود تغییرات بنیادی در ارزش ها و تعاریف ما از مسائل حفظ کرده است و کمتر کسی را می توان سراغ داشت که «علم روان شناسی» بی نیاز باشد. این علم با همه جوانب زندگی ما در ارتباط است. شیوه های تعامل والدین با فرزندان ، شیوه های فرزند پروری ، درمان مشکلات روانی و خانوادگی ، گزینش افراد مناسب برای یک کار ، تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی و … همه نمونه هایی از مسائل مربوط به روان شناسی است.

تعریف روانشناسی

روان شناسی علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی می پردازد. منظور از «رفتار» در روان شناسی ، آن دسته از فعالیت های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از «فرآیندهای ذهنی» یعنی آن دسته از فعالیت های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. نمونه هایی از رفتار عبارتند از : مطالعه کردن ، صحبت کردن ، ورزش کردن ، خوابیدن ، حرف زدن در خواب ، آب دهان انداختن ، گره کردن مشتها و … و نمونه هایی از فرآیندهای ذهنی عبارتند از : حل مسئله ، سبک تفکر ، تغییرات مربوط به حافظه و یادگیری ، ادراک و …

تاریخچه

سال ۱۸۷۹ میلادی سال آغاز روانشناسی علمی است، سالی که «ویلهم وونت» بنیانگذار و پدر علم روانشناسی – اولین آزمایشگاه روان شناسی را رسما در دانشگاه لایپزیک آلمان تاسیس کرد. این کار او باعث شد، روان شناسی از فلسفه جدا شود. روان شناسی وونت مبتنی بر مکتب درون نگری به عنوان روشی برای برای مطالعه ذهن و روان بود. درون نگری یعنی «مشاهده و تجزیه کردن فرآیندهای ذهنی هوشیار درون فرد (احساسات ، تصورات ، تفکرات) به همان صورتی که فرد (آزمودنی) اظهار می دارد. روش درون نگری از فلسفه به وونت رسیده بود ولی بنظر او درون نگری فلسفی به تنهایی کافی نبود، بلکه باید با آزمایش کنترل شده تکمیل شود.

مکاتب روانشناسی

۱ـ مکتب زیست شناختی

۲ـ مکتب رفتار گرایی

۳ـ مکتب روان کاوی

۴ـ مکتب گشتالت گرایی

۵ـ مکتب شناخت گرایی

۶ـ مکتب انسان گرایی

روش های تحقیق در روان شناسی

۱ـ روش مشاهده

۲ـ روش آزمایش (تجربی)

۳ـ روش همبستگی

۴ـ روش بالینی (کلینیکی)

۵ـ روش روانکاوی