صادرات داروی ایرانی “آوانکس” برای بیماران مبتلا به ام اس به یکی دو کشور همسایه آغاز شده و مقدمات صادرات آن به چند کشور اروپایی و آسیایی نیز در حال انجام است.

به گزارش دکتر سلام – دکتر هاله حامدی فر، داروساز و یکی از دست اندرکاران تولید داروی ایرانی آوانکس (سینوکس) ، با اشاره به پذیرش و استقبال کشورها از این دارو، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر صادرات داروی “سینوکس” به صورت محدود آغاز شده و در صدد صادرات آن به چند کشور اروپایی و آسیایی نیز هستیم.

این متخصص تضمین کیفیت بیولوژیک، با تاکید بر کیفیت داروی ایرانی و استقبال بیماران، پزشکان و مجموعه وزارت بهداشت از آن، اظهار داشت: واقعیت امر این است که بیماران ام اس که از داروی ایرانی آوانکس استفاده می کنند، آرامش بیشتری دارند.

حامدی فر، علت چنین امری را در دسترس بودن دارو دانست و افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته که از ورود داروی ایرانی به بازار دارویی کشور می گذرد، ایمنی و اثربخشی آن تایید شده و هیچ گونه عارضه ای نیز گزارش نشده است.

این داروساز، از استرس به عنوان عامل اصلی در تشدید بیماری نام برد و گفت: اطمینان خاطر بیمار از در دسترس بودن دارو، می تواند او را از نگرانی دور ساخته و شرایط کنترل و درمان بیماری را بهبود بخشد.