تحقيقات نشان مي دهد، براي كاهش خطر بيماري هاي قلبي و تصلب شرايين، افزايش كلسترول خوب مهمتر از كاهش كلسترول بد است.

به گزارش دکتر سلام، دكتر مهديه شيخي متخصص قلب و عروق در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: مقدار كمي افزايش در ميزان ليپوپروتئين با چگالي بالا و يا كلسترول خوب مزاياي زيادي نسبت به كاهش دادن مقدار زيادي از كلسترول بد دارد.
وي گفت: ما در صدد هستيم راهي را پيدا كنيم كه به جاي استفاده گسترده از داروهاي استاتين يا كاهنده كلسترول، ميزان كلسترول خوب را بالا ببريم.
وي تصريح كرد: ارزش كاهش دادن ميزان كلسترول بد شناخته شده است اما ماده اي كه ميزان كلسترول خوب را افزايش مي دهد يا با كنترل تجمع پلاك ها رادر شريان ها كاهش دهد مانع از تصلب شرايين مي شود.