sebaceous_glands

غدد سباسه غدد میکروسکوپی در پوست است که  ماده روغنی / مومی شکل به نام سبوم ترشح میکند،  بیشترین فراوانی بر روی صورت و پوست سراست، هر چند  در تمام  جاهای  پوست به جز کف دستها و پاها توزیع شده است.  آکنه، کیست، غدد سباسه، هیپرپلازی، آدنوم سباسه و سرطان غدد سباسه را بوجود می آورد

غدد کوچکی در پوست پستانداران هستند که تولید چربی می کنند. غدد سباسه معمولا به فولیکول های مو متصل هستند و سبوم  تولید کرده و از طریق مجرای فولیکول و سپس سطح پوست می فرستند. این غدد در سراسر بدن بجز کف دست و پا وجود دارند. این غدد در سر و صورت فراوان هستند.

 

غدد سباسه ترکیبی از چربی ها( تری گلیسرید، استرهای موم، اسکوالن و کلسترول) و سلولهای مرده را موسوم به سبوم از طریق مجرای سبوم متصل  به فولیکول  به سطح پوست ترشح می کنند سبوم لایه چربی روی سطح پوست را بوجود می آورد. این امر به انعطاف پوست و جلوگیری از دست رفتن آب پوست کمک می نماید. شکل گیری غدد سباسه در فولیکول های جنینی در طی ماه چهارم بارداری آغاز می شود و تا زمان بارداری اندازه آنها بزرگ می شود و توسعه می یابد.

این غدد در کودکی کوچک هستند و با آغاز بلوغ مجدد اندازه آنها بزرگ می شود، به نظر می رسد بلوغ غدد بستگی به سطوح هورمونهای مردانه خصوصا تستوسترون دارد. غدد سباسه در ایجاد آکنه ولگاریس نقش دارند.آکنه زمانی رخ می دهد  که مجرای غدد سباسه مسدود می شود و سبوم در فولیکول مو و غدد سباسه تجمع می یابد.  تجزیه شیمیایی تری گلیسرید در سبوم در اثر فعالیت باکتریها باعث آزاد شدن اسید چرب آزاد می گردد که منجر به واکنش های التهابی می شود  و ضایعاتی مانند جوش های ریز و آکنه را به وجود می آورد.