1622251_647771455279282_1131787888_n

کورکومین طبق بررسیهای انجام شده توسط پزشکان داروسازی باعث زیاد شدن تاثیرات شیمی درمانی می شود. طبق پژوهشهای جدید این ماده باعث مراقبت از سلولها  سالم بخاطر ضرر نرساندن به آنها است. چون کورکومین ماده ای است که در زردچوبه  موجود است بخاطر همین از زمانهای قدیم در پزشکی از آن استفاده میشده است و اکنون نیز رواج دارد پس بخاطر این ماده هرگز زردچوبه را از غذاهای خود حذف نکنید

در حال حاضر نتایج بعضی پژوهش‌ها حاکی از آن است که مصرف کورکومین به پیشگیری یا درمان سرطان کمک می‌کند.
این ماده سبب کاهش ورم و التهاب می‌شود. از آنجا که التهاب در ایجاد سرطان نقش دارد، از زردچوبه در تحقیقات مربوط به درمان سرطان استفاده شده است.

نتایج پژوهش‌های انجام شده در آزمایشگاه و بر روی حیوانات حاکی از آن است که مصرف کورکومین از سرطان پیشگیری کرده و از سرعت انتشار سرطان می‌کاهد.

کورکومین تاثیر شیمی ‌درمانی را نیز افزایش می‌دهد و سلول‌ها‌ی سالم را از صدمه در درمان با اشعه محفوظ می‌دارد. از این ماده در بررسی بسیاری از انواع سرطان‌ها استفاده شده است.

بررسی‌های کورکومین در انسان هنوز در مراحل آغازین است. در حال‌ حاضر کارآزمایی‌های بالینی روی کورکومین در حال انجام است تا به ‌وسیله‌ ماده‌ موثر زردچوبه راهی برای پیشگیری از سرطان در افراد مبتلا به حالات پیش‌ سرطانی یا به ‌عنوان داروی درمان سرطان و یا به ‌عنوان دارویی برای شناسه‌ها و نشانه‌های ایجاد شده در اثر سرطان بیابند.