با راه‌اندازي واحد سنتز مواد اوليه دارويي در يكي از واحدهاي مستقر در مركز رشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي، زمينه تامين نياز كشور به «متادون هيدروكلرايد» فراهم شد.
دكتر اكرم اماني، مجري طرح در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: در سه سال گذشته بنا به درخواست معاون وقت سلامت وزير بهداشت، سنتز آزمايشگاهي و نيمه صنعتي اين ماده از طريق شيمي سبز انجام شد و كريستال‌هاي به دست آمده جهت شناسايي فرمول به آكادمي علوم روسيه ارسال و پس از تائيد در اواخر سال 2005 در مجله آلماني Z.kristallogr نمايه شده در ISI به چاپ رسيد.

رئيس بخش شيمي دارويي انستيتو پاستور ايران افزود: با توجه به عدم استقبال انستيتو پاستور از توليد صنعتي اين ماده، سوله‌اي در مركز رشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران با توجه به شرايط GMP ساخته شد و با تهيه راكتورهاي گلاس ساخت داخل، توليد صنعتي آن با موفقيت انجام شد كه براساس آناليزهاي انجام شده، سنتز كاملا رضايت‌بخش بوده و از راندمان بالايي برخوردار است.

اماني خاطرنشان كرد: در حال حاضر با راه‌اندازي شش راكتور 300 ليتري موجود در پژوهشگاه مي‌توان در هر بچ يك تن متادون هيدروكلرايد به دست آورد كه علاوه بر تامين نياز داخل، مي‌توان در صورت لزوم آن را به خارج از كشور نيز صادر كرد.

عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران افزود: از اين دارو مي‌توان براي كنترل اعتياد، درمان دردهاي ناشي از اعمال جراحي (ماژور)، ‌دردهاي سرطاني، ميگرن، ام اس و پيشگيري از ايدز و هپاتيت (به دليل مصرف دارو به صورت قرص و عدم نياز به سرنگ توسط معتادان) استفاده كرد.

وي در بيان مزاياي اين پروژه به كاهش مراحل توليد اين ماده دارويي، فراهم شدن امكان سنتز مواد دارويي مختلف ديگر در كشور، بي‌نيازي از واردات راكتورها، كيفيت بالاتر، خلوص بيشتر و توجيه اقتصادي آن اشاره كرد.