14

حافظه یکی از توانایی های خدا دادی است که می توان گفت اکثر افراد از این نعمت بزرگ بهره مند هستند. حافظه قدرت به خاطر سپردن حجم بسیار زیادی از شواهد است. اما به هر دلیل بسیاری از افراد در بخاطر سپردن مطالب و دیگر چیز ها مشکل دارند. در این مطلب به شما راهکار هایی را معرفی می کنیم که بتوانید از حافظه ی خود تمام بهره را ببرید.

متخصصان روان شناسی و دست اندركاران تعلیم و تربیت ، فنون ، روش ها و تدابیر متعددی رابرای پرورش ذهن ، تقویت حافظه و یادگیری بهترارائه كرده اند كه در این جا به تشریح آنهامی پردازیم .

تقویت حافظه ، همان یادگیری بهتر است .تقویت حافظه یعنی رعایت اصول و قوانین حاكم بر یادگیری . اگر قوانین حاكم بر یادگیری را خوب رعایت كنیم ، بهتر یاد خواهیم گرفت و در نتیجه احساس می شود كه حافظه ما تقویت شده است .

تقویت حافظه یا پرورش حافظه همان عوامل موثر بر یادآوری است كه روان شناسان به عنوان روش های پرورش حافظه پیشنهاد كرده اند(بینایی ).

در این بحث به ۲۶ شگرد مهم برای داشتن یك حافظه سالم ، نیرومند و از همه مهم تر كارآمدمی پردازیم ، تا بتوانید به واسطه آن مطالب راسریع تر به خاطر بسپارید و راحت تر به یاد آورید.

۱) هدف

۲) اعتماد داشتن

۳) علاقه

۴) سلامتی

۵) اكسیژن كافی

۶) دقت

۷)تمركز

۸) استراحت

۹) خواب كافی

۱۰) آرامش

۱۱) برنامه ریزی

۱۲) مدت یادگیری

۱۳) یادگیری با فاصله

۱۴) تصمیم به خاطر سپردن

۱۵) خوب درك كردن

۱۶) روش PQGR كه توضیح خواهیم داد

۱۷) تكرار

۱۸) استفاده ازانواع حافظه

۱۹) تصویرسازی

۲۰) وسایل كمك آموزشی

۲۱) تشریحی و تستی خواندن

۲۲) روش جزء به جزء و روش كلی

۲۳)ارتباط

۲۴) سازماندهی در برنامه

۲۵) برجستگی نكات مهم

۲۶) تقدم و تاخر

تند خوانی

امروزه خواندن یكی از مهم ترین وسایل ارتباطی انسان با محیط بیرونی اش است . انسان امروزی می كوشد با مطالعه گوناگون ، ارتباطبیشتری با جهان خارج پیدا كند. در این میان ،مطالب گوناگون با سرعت غیرقابل وصفی افزایش می یابند; بنابراین نیاز به مطالعه بیشتر نیز ضرورت می یابد. انسان امروزی می خواهد با خواندن منابع مختلف ، همگام با دیگران پیشرفت كند و ازنتیجه تحقیقات و زحمات پژوهشگران بهره مندگردد، ولی مشكل عمده این است كه برای افزایش اطلاعات خویش باید زمان بیشتری راصرف مطالعه كند. اما متاسفانه زمان محدود است و غیر قابل افزایش ; پس چاره چیست ؟ تنها راه حل این است كه بر سرعت مطالعه خود بیفزاید. ازهمین جا اهمیت فراگیری شیوه های تند خوانی مشخص می گردد.

ضرورت آموزش تندخوانی

بدون شك بهترین نام برای دوره ای كه در آن زندگی می كنیم ، عصر اطلاعات و ارتباطات است .زمانی می پنداشتند كه با پیشرفت ارتباطات ودریافت اطلاعات از طریق صوت و تصویر به تدریج كتاب ، مجله و روزنامه از رده خارج می شود اما این طور نشد و هنوز هم حدود ۷۰درصد یادگیری از طریق خواندن به دست می آید. هر فردی كه خواندن را آموخته یا به عبارت دیگر حروف را می شناسد، چه شیوه هایی را باید به كار گیرد تا بتواند با صرف كمترین نیرو ودر حداقل زمان ، مطالب را بیاموزد؟ این پرسشی است كه علم تندخوانی بدان پاسخ می دهد.

نیاز روزافزون خواندن با سرعت بالا در مقابل تنگی وقت ، خواندن را از معنی «شناختن حروف » خارج كرده و آن را به صورت یك فن ومهارت درآورده است .

افرادی كه هیچ گونه آشنایی با فنون تندخوانی ندارند، طوری مطالعه می كنند كه گویی دارند زیر زبانی حرف می زنند و متاسفانه سرعت خواندن این افراد از ۱۵۰ كلمه در دقیقه تجاوز نمی كند; در حالی كه همین افراد می توانندسریع تر بخوانند و بیشتر هم درك كنند.

كسی كه متن را به كندی می خواند، غالبا سرنخ مفهوم اصلی را گم می كند. گذشته از این ، شخص تا زمانی كه صاحب مهارت كافی در تندخوانی نباشد، توجهش به سادگی بر اثر عوامل بیرونی پرت می شود. اغلب افراد كندخوان ، مهارت كافی در خواندن مطالب دقیق تشریحی را ندارندو نمی توانند مفهوم اصلی و كلیدی عبارت راتشخیص دهند.

تحقیقات نشان داده است افرادی كه با روش غلط مطالعه می كنند، تنها پس از گذشت یك روزحدود ۸۰ درصد آموخته های خود را فراموش می كنند; در حالی كه با فراگیری اصول تندخوانی و روش های صحیح یادگیری ، می توان مطلب رابهتر درك كرد و در عین حال فراموشی را به حداقل رساند.

مهم ترین علل كندخوانی و راه های برطرف كردن آنها

برای كسب مهارت تندخوانی ، باید علل كندخوانی را مورد بررسی قرار داد; سپس راه های برطرف كردن آنها و سرانجام تمرینات مناسب تندخوانی را ارائه داد. در زیر مهم ترین علل كندخوانی و راه های برطرف كردن آنهاآمده است كه از این راه ها می توان به بلندبلندخواندن ، برگشت چشم به عقب ، كلمه خوانی ،سرگردانی دید، مكث طولانی چشم ، محدودیت حوزه دید و تكرار ذهنی كلمات اشاره داشت …